Tham Gia Nhóm Discord Của Vuianime

Pokemon Full

Pokemon (1997)

Nội dung phim

Thứ Tự Tên Khoảng Ep Phần 01 Pocket Monsters Tập 001 – 082 Phần 02 Pocket Monsters Orenji Shotou Tập 083 – 118 Phần 03 Pocket Monsters Gold & Silver Tập 119 – 193 Phần 04 Pocket Monsters Gold & Silver Tập 194 – 240 Phần 05 Pocket Monsters Gold & Silver Tập 241 – 276 Phần 06 Pocket Monsters Advanced Generation Tập 277 – 344 Phần 07 Pocket Monsters Advanced Generation Tập 345 – 381 Phần 08 Pocket Monsters Advanced Generation Tập 382 – 411 Phần 09 Pocket Monsters Advanced Generation Tập 412 – 442 Phần 10 Pocket Monsters Advanced Generation Tập 443 – 469 Phần 11 Pocket Monsters Diamond & Pearl Tập 470 – 564 Phần 12 Pocket Monsters Diamond & Pearl Tập 565 – 626 Phần 13 Pocket Monsters Diamond & Pearl Tập 627- 660 Phần 14 Pocket Monsters Best Wishes Tập 661 – 746 Phần 15 Pocket Monsters Best Wishes Season 2 Tập 747 – 770 Phần 16 Pocket Monsters Best Wishes Season 2 Episode N Tập 771 – 784 Phần 17 Pocket Monsters Best Wishes Season 2 Decolora Adventure! Tập 785 – 804 Phần 18 Pocket Monsters XY Tập 805 – 832 Phần 19 Pocket Monsters XY Tập 833 – 858 Phần 20 Pocket Monsters XY Tập 859 – 897 Phần 21 Pocket Monsters XY & Z Tập 898 – 944 Phần 22 Pocket Monsters Sun & Moon Tập 945 – 1004 Phần 23 Pocket Monsters Sun & Moon Tập 1005 – 1034 Phần 24 Pocket Monsters Sun & Moon Tập 1035 – 1090 Phần 25 Pokemon Shin Anime Tập 1091 – 1021 Phần 26 Pokemon Shin Anime Tập 1022 – 1139 Phần 27 Pokemon Shin Anime Tập 1040 – nay
Xem phim Pokemon Full Vietsub, Xem Phim Pokemon Full thuyết minh, Xem Phim Pokemon Full vietsub online, Pokemon Full 1262/??? Tập, Pokemon Full bản đẹp, Pokemon Full trọn bộ, Pokemon Full Tập 1263, Pokemon Full Tập 1264, Pokemon Full Tập 1265, Pokemon Full Tập 1266, Pokemon Full Tập 1267, Pokemon Full Tập 1268, Pokemon Full Tập 1269, Pokemon Full Tập 1270, Pokemon Full vietsub, Xem phim Pokemon Vietsub, Pokemon thuyết minh, Pokemon 1262/??? Tập, Pokemon Tập 1263, Pokemon Tập 1264, Pokemon Tập 1265, Pokemon Tập 1266, Pokemon bản đẹp, Pokemon trọn bộ, Pokemon vietsub